MUDr. et MDDr. Lucie Punčochářová

Praktická zubní lékařka, odborný garant

Životopis

2005 – ukončila studium všeobecného lékařství na 2. LF UK

2006 – 2019 pracovala jako sekundární lékařka na III. chirurgické klinice 1. LF UK a FNM , atestace z chirurgie

2016 – ukončila studium zubního lékařství na 1.  LK UK

2011 – 2016 pracovala na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN

od r. 2016 se věnuje praktickému zubní lékařství v soukromém sektoru

Dne 24.7.2020, v Praze

Vážení klienti,

Na základě nařízení MZČR Vás žádáme, abyste dodržovali kompletní zakrytí dýchacích cest po celou dobu pobytu na našich klinikách včetně pravidelné dezinfekce rukou. Děkujeme za pochopení

Czech Dental Holding

Vážení klienti ortodoncie,

k vyzvednutí výpisu z Vaší dokumentace, vyúčtování a k objednání ke spolupracujícímu lékaři, kontaktujte, prosím recepci Pštrossova Medical Centra.