MUDr. et MUDr. Michal Šipoš

Stomatochirurg

Životopis

1.LF UK obor stomatologie
1.LF UK obor všeobecné lékařství
atestace maxillofaciální chirurgie
profesní zkouška Stomatologické komory + chirurgie

Jaká zajímavá a obohacující školení jsem absolvoval?
pro svoji specializaci nádory hlavy a krku většinou školení týkající se onkologické léčby pacientů s tímto onemocněním – chirurgie, radioterapie, chemoterapie, biologická léčba, paliativní péče, analgetická terapie, problematika výživy.

Věnuji se občas školení kolegů, sdílím s nimi své zkušenosti a jak?
V rámci společnosti maxillofaciální chirurgie ČLS JEP se účastním pravidelně kongresů týkající se chirurgického řešení onemocnění orofaciální této oblasti – pasivně i aktivně a v Pštrossova Medical Centrum je celkem běžná komunikace mezi kolegy nad odbornými tématy.

Panu doktorovi po pracovním dni, týdnu udělá radost příroda, klid, ticho a čtení detektivek a historie.

Dne 24.7.2020, v Praze

Vážení klienti,

Na základě nařízení MZČR Vás žádáme, abyste dodržovali kompletní zakrytí dýchacích cest po celou dobu pobytu na našich klinikách včetně pravidelné dezinfekce rukou. Děkujeme za pochopení

Czech Dental Holding

Vážení klienti ortodoncie,

k vyzvednutí výpisu z Vaší dokumentace, vyúčtování a k objednání ke spolupracujícímu lékaři, kontaktujte, prosím recepci Pštrossova Medical Centra.